Grubbenvorst Verenigt feestelijk van start

Grubbenvorst - Online: van en voor iedereen!

Grubbenvorst Verenigt feestelijk van start


Aan het goede leven in Grubbenvorst wordt in belangrijke mate bijgedragen door de vele verenigingen. Krachtige en vitale verenigingen die zorgen voor ontmoeting, prestatie, recreatie en ontspanning zijn essentieel voor een levendige Grubbenvorst.

Het verenigingsleven kent vele uitdagingen die invloed hebben op de vitaliteit. Aanwas van nieuwe leden, inzet van vrijwilligers, invulling van bestuursfuncties, financiën, accommodaties, veranderende behoeften. Onderwerpen waar verenigingen in meer of mindere mate mee te maken hebben. We hebben de overtuiging dat we samen de uitdagingen beter aankunnen, dan alleen. Samen komen we verder en zijn we in staat om e uitdagingen om te buigen in gezamenlijke ambities. Daar zijn we als ondernemende gemeenschap toe staat.
Met behoud van identiteit.We gaan voor een duurzame samenwerking gericht op toekomstbestendigheid. Grubbenvorst Verenigt.

Dat veel verenigingen/stichtingen dit onderschrijven blijkt uit de geweldige opkomst op donderdag 19 september 2019. Maar liefst 23 verenigingen gaven tijdens een feestelijke bijeenkomst met hun handtekening te kennen, dat zij deel willen uitmaken van "Grubbenvorst Verenigt". Het belang hiervan werd door de aanwezigheid van wethouder Han Geurts onderstreept. Door hem werd vooral de brede en gevarieerde deelname aan Grubbenvorst Verenigt uniek genoemd en gelet op het belang van deze samenwerking voor de gemeenschap zegde hij ondersteuning en facilitering vanuit de gemeente toe.

Een terechte toast met champagne sloot de bijeenkomst af!
Deel via sociale media Reageer