Grubbenvorst Verenigt samenwerken is een organisch proces

Grubbenvorst - Online: van en voor iedereen!

Grubbenvorst Verenigt samenwerken is een organisch proces

Door:
Kees Cligge
Om verenigingen in het dorp te helpen bij het werven van leden, vrijwilligers en financiële middelen is vorige week de stichting Grubbenvorst Verenigt opgericht. Voorzitter Roy Knelissen kijkt ook al over de grens heen.

In veel kleine kernen zijn grote en kleine zorgen om de toekomst voor verenigingen de drijfveer om samen te zoeken naar oplossingen voor problemen die de vitaliteit ondermijnen. In Grubbenvorst besloten 24 clubs en organisaties vorig jaar met elkaar de schouders eronder te zetten. De volgende stap was het oprichten van een stichting: Grubbenvorst Verenigt. „Steeds meer verenigingen kampen met ledenverlies, tekort aan vrijwilligers, hoge kosten en gebrekkige huisvesting”, weet voorzitter Roy Knelissen. Vergrijzing speelt een rol. Maar in een forenzendorp als Grubbenvorst weegt nog een andere factor zwaar mee. Veel inwoners komen oorspronkelijk uit Venlo en voelen zich minder verbonden met Grubbenvorst. „Traditionele verenigingen zoals de schutterij hebben diepere wortels en draaien van oudsher op families uit het dorp, daar gaat het stokje vaak van vader op zoon. Bij sportclubs zie je dat minder.”

Voetbalvereniging GFC’33 worstelt tevens met een accomodatieprobleem. „De club zit in een te ruim jasje, het sportpark kan bovendien echt geen tien jaar meer mee. Lottum kent dezelfde problematiek. Daarom is het goed om ook over de dorpsgrens heen te kijken naar mogelijke vormen van samenwerking.” Praten over een fusie staat in beide buurdorpen gezien de aloude rivaliteit gelijk aan vloeken in de kerk. „Sentimenten horen bij de sport, zolang het gezonde verstand maar wint.”

Knelissen sluit fusies of de komst van een omnivereniging niet uit. „Maar wij zien meer in een pragmatische aanpak. Je moet van onderaf beginnen. Heel nuchter kijken waar met samenwerken voordeel te halen valt. Denk bij sportclubs aan gezamenlijke sponsorwerving, ledenadministratie, inkoop van tenues. Zo ontstaat een organisch proces. Dat werkt beter dan andersom.”
Het werkterrein beperkt zich niet alleen tot cultuur en sport. De stichting kijkt ook naar mogelijke dwarsverbanden en kruisbestuiving op het gebied van historie en heemkunde, onderwijs en op maatschappelijk vlak. Tot de participerende organisaties behoren ook het KBO, de ondernemersvereniging en de basisscholen in het dorp. „We denken vooral in kansen en hoe we deze samen nog beter kunnen benutten.”
gratis

Deel via sociale media Reageer