Applaus voor al onze kanjers

Grubbenvorst - Online: van en voor iedereen!

Applaus voor al onze kanjers


Grubbenvorst Verenigt staat voor samenwerking, samen de schouders er onder om de problemen die op ons afkomen het hoofd te bieden. Want samen kunnen we meer dan alleen.

Reeds vóór de Coronaperiode werd dit onderkend, maar wie had kunnen bedenken dat het deze Corona zou zijn, die aan het woord “saamhorigheid” een extra dimensie zou gaan geven.
Deze saamhorigheid uit zich in omzien naar elkaar, op afstand …. dat wel. Waar mogelijk zien we, dat ondernemers hiertoe de nodige creatieve maatregelen treffen en toezien op de naleving. Maar er zijn ook beroepen, waar die afstand nauwelijks of zelfs niet mogelijk is. Ook dan gaat de dienstverlening onverminderd door. Wij denken hierbij aan onze kanjers in La Providence, in de wijk- en thuiszorg, in de huisartsenpraktijk en de apotheek.

Omzien naar elkaar kent dus vele vormen; niet altijd zichtbaar, maar daardoor niet minder belangrijk. Denk hierbij aan de bezorgers, aan de hulp bij noodzakelijke boodschappen, medicijnen e.d. en aan de vrijwilligers die met woord en een gewillig oor contacten onderhouden met in isolement geraakte inwoners.

Namens alle deelnemers aan Grubbenvorst Verenigt bedankt voor jullie onvoorwaardelijke inzet om Grubbenvorst door deze crisis heen te helpen en meer specifi ek onze kwetsbare burgers op de been te houden.

Wij realiseren ons, dat er ondanks alle inspanningen waardevolle levens verloren en te betreuren (zullen) zijn.
Aan allen die dit is of nog zal overkomen ons oprechte medeleven.

Deelnemers Grubbenvorst Verenigt
Dorpsraad Grubbenvorst, Ondernemers Collectief Grubbenvorst (OCG), Grubbenvorst-Online (GO), KBO St. Jan Grubbenvorst, Tennisclub Grubbenvorst (TCG), GFC 33, Harmonie St. Joseph, GMV De Plaggenhouwers, Gewoën Grubbevors, SV Aspargos, Badminton Club Grubbenvorst, Gemeente Horst aan de Maas, Basisschool De Kameleon, Basisschool De Samensprong, Kinderopvang ’t Nest, Oranje Comité Grubbenvorst, Schutterij St. Jan, Stichting Kom er bij, Grubbenvorster Mannenkoor, Historische Kring Grubbenvorst-Lottum, Ruiterclub de Pijts, Tafeltennisclub Grubbenvorst (TTVG), De 4, Judo Club, Stichting Mededelingen.
Deel via sociale media Reageer